Bruksanvisning

Foreløpig bruksanvisning ektedata.no

 

Havbøyen «Gabriel» registrerer data i Store Lungegårdsvann, Bergen.  Dybden er omtrent 18 m.

Bøyen har instrumenter som går opp og ned i vannsøylen og som måler blant annet temperatur, saltholdighet, oksygen og vannkvalitet. I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.

 

Dagsgrafer 

Ved å trykke på ikonene på forsiden av nettsiden http://ektedata.no vil en få opp to grafer av gårdsdagens målinger: En i 2D og en i 3D