Informasjon om prosjeket: Gabriel

Bakgrunnsnotat om realfagsprosjekt i Bergen – Gabriel: målestasjonen i Store Lungegårdsvann