Fluorescens

Grafen viser fluorescens i går.
Linje
Heatmap
Marakør
3D
Om Gabriel

Gabriel

Bøyen Gabriel er en målestasjon i Store Lungegårdsvann i Bergen som måler vannets egenskaper nedover i vannsøylen hver tredje time, året gjennom.I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.Måledata kobles bla. til oppgaver i matematikk og fysikk i videregående skole, slik at en kan bruke matematikk og fysikk og statistikk til å lære mere om hvordan ting i «vår virkelige verden» henger sammen.

Lenker

Tekniske lenker for de spesielt interesserte:

https://ektedata.uib.no/gabrieldata/allgraphs
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/airtemp
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampled/<dtype>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampledday/<dtype>/<thisdate>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/raw/<year>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives/<diveid>
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/stats
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/count

Fluorescens
  • Fluorescens, er et mål på utstrålt lys fra en substans som har absorbert stråling fra for eksempel solen.
  • Fluorescens er en form for luminescens og er direkte avhengig av biologisk masse somhar absorbert og deretter emittert stråling.
  • Dette gir oss dermed et mål på biologiskmasse som for eksempel ulike type plankton i vannet.Måles i ug/l.