Oksygen

Grafen viser gårsdagens oksygennivå.
Linje
Heatmap
Marakør
3D
Om Gabriel

Gabriel

Bøyen Gabriel er en målestasjon i Store Lungegårdsvann i Bergen som måler vannets egenskaper nedover i vannsøylen hver tredje time, året gjennom.I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.Måledata kobles bla. til oppgaver i matematikk og fysikk i videregående skole, slik at en kan bruke matematikk og fysikk og statistikk til å lære mere om hvordan ting i «vår virkelige verden» henger sammen.

Lenker

Tekniske lenker for de spesielt interesserte:

https://ektedata.uib.no/gabrieldata/allgraphs
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/airtemp
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampled/<dtype>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampledday/<dtype>/<thisdate>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/raw/<year>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives/<diveid>
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/stats
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/count

Oksygen
  • Oksygenkonsentrasjon, sensoren måler hvor mye oppløst oksygen som er vannet.
  • Oksygen kommer i vannet ved overflaten der atmosfæren er i kontakt med vannet.
  • Opptaket øker gjennom turbulent aktivitet, som for eksempel bølger.
  • Oksygennivået er størst ved overflaten og innholdet av oksygen kan dermed gi oseanografer informasjon om hvor lenge siden en vannmasse har vert ved overflaten.
  • Oksygeninnholdet i vannet kan også gi en indikasjon på hvor lenge en vannmasse har ligget urørt, dvs. ikke blitt fornyet via blanding med andre vannmasser. Dette er fordi organismer (som bakterier) bruker oksygenet slik at oksygenkonsentrasjonen over tid vil minke. På denne måten kan oksygeninnholdet være et mål på alderen til vannet.
  • Oksygen brukes derfor som et slags “sporstoff” og karakteristikk til en spesiell
    vannmasse.Måles i mg/l men data vises is prosent oksygenmetning.