Turbiditet

Grafen viser turbiditet i går
Linje
Heatmap
Marakør
3D
Om Gabriel

Gabriel

Bøyen Gabriel er en målestasjon i Store Lungegårdsvann i Bergen som måler vannets egenskaper nedover i vannsøylen hver tredje time, året gjennom.I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.Måledata kobles bla. til oppgaver i matematikk og fysikk i videregående skole, slik at en kan bruke matematikk og fysikk og statistikk til å lære mere om hvordan ting i «vår virkelige verden» henger sammen.

Lenker

Tekniske lenker for de spesielt interesserte:

https://ektedata.uib.no/gabrieldata/allgraphs
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/airtemp
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampled/<dtype>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampledday/<dtype>/<thisdate>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/raw/<year>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives/<diveid>
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/stats
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/count

Turbiditet
  • Turbiditet, er uklarheten i vannet og er forårsaket av et stort antall av partikler som generelt er usynlig for det blott øyet, i likhet med røyk i luft.
  • Turbiditeten er et viktigmål for vannkvaliteten.
  • Økt uklarhet kan komme av biologiske partikler som for eksempel plankton, sedimenter i vannet, eller annen type forurensing somfor eksempel støv eller kjemiske partikler.
  • Måles i FTU (Formazin Turbidity Unit).