Salt

Grafen viser gårsdagens saltmålinger.
Linje
Heatmap
Marakør
3D
Om Gabriel

Gabriel

Bøyen Gabriel er en målestasjon i Store Lungegårdsvann i Bergen som måler vannets egenskaper nedover i vannsøylen hver tredje time, året gjennom.I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.Måledata kobles bla. til oppgaver i matematikk og fysikk i videregående skole, slik at en kan bruke matematikk og fysikk og statistikk til å lære mere om hvordan ting i «vår virkelige verden» henger sammen.

Lenker

Tekniske lenker for de spesielt interesserte:

https://ektedata.uib.no/gabrieldata/allgraphs
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/airtemp
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampled/<dtype>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampledday/<dtype>/<thisdate>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/raw/<year>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives/<diveid>
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/stats
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/count

Salt
  • Et salt i tørr former en kjemisk forbindelse bestående av flere krystalliserte ioner.
  • Salt kommer i forskjellige former og oppstår ofte gjennom kjemiske reaksjoner.
  • Ordet salt er ofte synonymt med ioneforbindelse. Salt løses ofte lett opp i vann. Havet er naturlig salt, med omtrent 3,5 % salt.
  • I oseanografien er det en tradisjon for å uttrykke saltholdighet ikke i prosent, men i tusendeler somer omtrent det samme som gram salt pr liter sjøvann. Enheten “psu” (practical salinity unit) brukes også. Vanlige saltholdighetsverdier for sjøvann og havvann er 34–36.
  • Saltholdigheten sammen med temperaturen bestemmer tettheten til sjøvann.
  • Saltholdigheten til sjøvann måles gjennom konduktivitet. Konduktivitet er en egenskap et stoff har til å lede strøm. Ved å måle konduktiviteten gjennom vannet regnes det ut hvor mye salt som er i vannet.