Vanntemp

Vanntemperatur i går
Linje
Heatmap
Marakør
3D
Om Gabriel

Gabriel

Bøyen Gabriel er en målestasjon i Store Lungegårdsvann i Bergen som måler vannets egenskaper nedover i vannsøylen hver tredje time, året gjennom.I tillegg er det montert en værstasjon på toppen av bøyen.Måledata kobles bla. til oppgaver i matematikk og fysikk i videregående skole, slik at en kan bruke matematikk og fysikk og statistikk til å lære mere om hvordan ting i «vår virkelige verden» henger sammen.

Lenker

Tekniske lenker for de spesielt interesserte:

https://ektedata.uib.no/gabrieldata/allgraphs
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/airtemp
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampled/<dtype>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/resampledday/<dtype>/<thisdate>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/raw/<year>.json
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/dives/<diveid>
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/stats
https://ektedata.uib.no/gabrieldata/count

Vanntemp
.
  • Grafen viser temperatur i vannet på ulike dybder over tid.
  • Har oppløsning på 0,001 °C og nøyaktighet på 0,01 °C
  • Sammen med saltholdighet sier dette oss noe om tettheten til vannet.