Hent data

Data fra målestasjonen Gabriel er fritt tilgjengelig for alle, men vi setter pris på å være oppdatert på hvem som bruker Gabriel og til hva. Er du lærer? Send gjerne en mail til Morven@uib.no og fortell oss hva du bruker Gabriel til. Data som publiseres må siteres korrekt. Send oss en mail dersom du skal publisere data fra Gabriel.

 

Muilwijk, M., Drange, H., Paasche, Ø. (2017). Gabriel conductivity-temperature-depth (CTD), oxygen, fluorescence and turbidity data from Store Lungegårdsvann in Bergen [Data set]. University of Bergen, Norway.

Du kan se DENNE videoen dersom du trenger instruksjoner på hvordan man laster ned data. 

Programvaren er utviklet av André Dyrstad, Jostein Kringlen, Kaja Dey & Vegar Rørvik