Hvordan laste ned måledata fra Gabriel (kortere versjon)